Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия
В асоциацията членуват лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, социални работници и студенти от изброените специалности.

www.bahh.org

Translate »