Известният руски учен физик и психолог Юрий Синенко от 8 години живее и работи в България, създател и председател е на Института по приложна психология и физиопрофилактика. Изобретател, носител на множество дипломи за открития в областта на микроелектрониката, той прекъсва работата си в Института по автоматизация на енергетиката и космонавтиката, където разработва тренажори за космонавти, за да се отдаде на втората си специалност.

Психолог и физиотерапевт с феноменални способности, майстор по карате, Синенко е създател на оздравителни и здравословни програми, по които са обучени хиляди желаещи в Русия, България, Португалия, Япония, Канада, Франция и Бразилия.
През ноември 2003 г. уникалният психо- и физиотерапевт пристига в България като преподавател на Московския институт за самовъзстановяване на човека, за да демонстрира оздравителни и креативни програми за личностна реализация по методиката на Норбеков.
През 2004 г. ученият оглавява Институт по приложна психология и физиопрофилактика, чиито членове са още д-р Мария Папазова, к.м.н.- член на Нюйоркската академия на науките, д-р Здравка Масларова – доктор по медицина, член на асоциацията по Мануална терапия на неврологичните заболявания и асоциацията по Физиотерапия, курортология и рехабилитация и д-р Тодор Господинов – активен практик и популяризатор на холистичен подход към човешкото здраве.
В продължение на 5 години Юрий Синенко разработва физио- и психо тренировъчни програми, съобразени с потребностите на българите. До момента над 4000 мъже и жени, пенсионери и деца, са преминали оздравителната и ревитализираща методика на Синенко за подобряване на здравето и личностното развитие.

Кой е Юрий Алексеевич Синенко?
Учен физик, оптик-изобретател, известен руски треньор по карате, популярен психолог и физиотерапевт, преподавател и създател на методика за личностно и професионално развитие за лечение чрез силата на личностния потенциал на човека.
Завършил е Институт за самовъзстановяване на човека в Москва (2003), «Психология” в Московския юридически институт (2008), „Оптика” във Висшия московски технически университет „Н. Бауман” (1977), „Инвестиционен одит” в Щьолсковския политехнически колеж (1993).
Организатор е на клуба по карате – шотокан в Русия (1977), където е обучил над 200 души. Той е международен рефер и треньор по карате, организатор на международни и общоруски състезания.
Създател и директор е на експериментален завод за научно приборостроене към Руската Академия на науките „Микротехнология” към (1988). Автор е на редица научни разработки и изобретения като: „Получаване на изделия от свръх чист нитрид бора”, „Синтез на свръх дебели елмазоидни структури в интегрални схеми” и др. В много заводи по света, включително и в България, е внедрен патентът му и функционират създадените от него апаратури за молекулярна лъчева епитаксия.
Именно като учен за първи път през 1988 г. Юрий Синенко посещава България. Участва с доклад в международен симпозиум по микроелектроника. През 1998 г. става зам. директор на специално конструктурско бюро Rеal Time Soft, което работи за космонавтиката, предлагайки високотехнологични апаратури.
През 2005 г. Юрий Синенко става директор и председател на Управителния съвет на Институт по приложна психология и физиопрофилактика в София. Зад гърба си вече има богат опит и над 100 проведени тренинги и повече от 2000 обучени от него курсисти на всякаква възраст. Специално за България Юрий Синенко разработва по своята методиката редица оздравителни програми като: „Уроци по здраве” за деца и движението „Деца без очила”, „Школа за здраве и хармонично развитие”, „Ваксина срещу страх”, „Възпитание на децата”, „Характер и здраве”, „Сексология и възможности за подобряване на сексуалното общуване”, „Развитие на навици за свободно общуване”, „Диагностика на съзнанието и определяне на професионалните способности на човека”, „Развитието на сетивността и мисленето”, „Комуникационни умения”, „Общуване в екип”, бизнес и семейни тренинги „Време за живот” и др. Множество са бизнес тренинговите програми по методиката на Синенко, които се провеждат в десетки градове на България.
Най-широка популярност имат трите нива на общооздравителните програми „Стани здрав”, „Енергийно стимулиране” и „Развитие на сетивността и мисленето”. Те привличат стотици, хиляди българи. Чудотворното влияние на методиката на Синенко е факт. Тя се е доказала във времето и нейни привърженици са стотици деца, пенсионери, бизнесмени, учени, лекари, творци и т. н.
Най-новите програми на Синенко, които предизвикват жив интерес са програмата за моделиране на лицето и тялото „Стани здрав и красив”, за семейни двойки „Подарък от щъркела” и за деца „Стоп на затлъстяването!”

 

Translate »