За института

Институтът по приложна психология и физиопрофилактика е основан през май 2005 г. от екип професионалисти – психолози и лекари с различни специализации в областта на човешкото здраве и психика. Председател на УС на Института е Юрий Синенко. ИППФП разработва и провежда разнообразни обучаващи и тренинг програми за деца и възрастни, които са базирани на холистичния подход към човека и неговото обкръжение.
Основният акцент в работата е създаването на дългосрочни индивидуални програми както за личностно и професионално, така и за организационно развитие по набелязани направления.
Целта на обучението е развитие на човешките умения в посока здравословен и пълноценен начин на живот, усъвършенстване на изкуството да се живее щастливо, успешна реализация в реалната средата – семейство, трудов колектив, приятелски кръг и в обществото.
Основни насоки на работа на “Институт по приложна психология и физиопрофилактика” са всеки участник да придобие умения за ефективно справяне с напрегнатото житейско всекидневие, развиване на умения за поддържане на отлично физическо здраве и психо – емоционален баланс, освобождаване и профилактика на стреса, постигане професионална и личностна реализация и позитивна нагласа към света и по-специално – придобиване на умения за позитивно социално присъствие и ефективна работа в екип.

При нас можете да намерите решения за:

 • Професионален анализ и диагностика на необходимите умения за повишаване на индивидуалната и групова ефективност и изработването на специфични програмни модули и тренинг за формиране на конкретни умения;
 • Придобиване на ексклузивни знания в областта на човешката психика, психология и ефективен мениджмънт и уменията за тяхното прилагане;
 • Постигане на максимална индивидуална ефективност на работното място;
 • Постигане на максимална ефективност на работата в екип;
 • Създаване на креативна работна атмосфера и мотивация за работа;
 • Изграждане на позитивни междуличностни отношения на работното място;
 • Изграждане на хармонични взаимоотношения;
 • Създаване на висока мотивация за пълноценна себе – реализация;
 • Откриване и развитие на личностните качества, необходими за проспериране в съвременния свят;
 • Придобиване и поддържане с лекота на отлична физическа форма;
 • Постигане на пълен психо – емоционален баланс;
 • Създаване и поддържане на позитивна нагласа към себе си и хората около вас.

Нашите тренинги и обучаващи програми се базират на:

 • научните открития за силата на позитивната нагласа и мислене;
 • системния подход към човека и неговото обкръжение;
 • съвременни психо – физически методи и тренировки;
 • активиране и използване на ресурсите на групата;
 • знанията и методите за развиване на когнитивните процеси като концентрация, памет, мислене, внимание;
 • знанията и методите за развиване на човешките възприятия и сетивност;
 • знанията и методите за развиване на социалната и емоционална компетентност;
 • интердисциплинарен подход в обучението (съчетание и използване на достиженията на съвременната психология, медицина, икономика, социология, бизнес – мениджмънт).
Translate »